Posted in Uncategorized | Leave a comment

է (ե) ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Հովհաննես-Հովհաննիսյան, (ե-ի) անեծք-անիծել,(ե-ի) դեմ-դիմանկար, (ե-ի) վրեժ-վրիժառու,(ե-ի) վեպ-վիպասան(ե-ի)

2. Տրված բաղադրիչները միացնելով բառեր կազմիր, ուշադրություն դարձրու հնչյունափոխությանը: Օրինակ՝ կես+ա+դեմ-կիսադեմ

Ծաղիկ+ա+ձոր,-ծաղկաձոր շեկ+ա+հեր,- շիկահեր վեմ+ա+փոր,վիմափոր մեգ+ա+պատ, միգապատ գես+աստղ, գիսաստղ սեր+առատ,սիրառատ հանդես+ություն, հանդիսություն պատվեր+ա+տու, պատվիրատու բնագետ+ություն, բնագիտություն հրավեր+ա+տոմս: հրավիրատոմս

3. Վեճ,-վիճ վիճաբան նվեր,նվի նվիրել տեր, տիր տիրություն անել մեջ, գեր արմատներից 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն:

4. Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Գեր (անալ), կես (ատ), հայրենասեր (ություն), մեգ (ապատ), էշ (ատեր), պարտեզ (պան), զեն (ակիր), հրավեր (ատոմս), էշ (այծյամ), գրագետ (ություն), տեր (անալ), վեպ (ագիր):

5. Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

դիզել, կիսամուշտակ, վիպական, իջևանել, պատվիրել, սիրալիր, իջվածք, տիրական, սիզավետ, զինել:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

7-ая группа (С. Наре  Ш. Гурген,…)

Каждый год с сентября по ноябрь в маленьком немецком городе Людвигсбурге проходит масштабный фестиваль, посвящённый тыквам. Там можно увидеть плоды, привезённые со всего мира, разных цветов, форм и размеров. Мероприятие поражает своими масштабами. Во-первых, внимание посетителей привлекает выставка скульптур, выполненных из тыквы.

 

Ամեն տարի սեպտեմբեից նոյեմբեր Գերմանիայի փոքր Լյուդվիգսբուրգ քաղաքում անցկացվում է մեծ փարատոն նվիրված դդումին։ Այնտեղ կարելի է տեիսնել տարբեր ձևերի, գույների, չափսի դդումներ բերված աշխհարի  տարբեր ծայրերից։ Միջոցառումը զարմացնում է իր չափսերով։ Առաջինը ունկնդիրների ուշադրությունհւը գրավում է դդումից քանդակված աշխատանքները։

Posted in Ռուսերեն | Leave a comment

Դդում

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ուղղանկյունանիստի ծավալ

ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը = 20 սմ քառակուսի գտեք նրա բարձրություն եթե ծավալը 120 սմ խորանարդ գտեք բարձրություն  լուծում v=Skh 120=20h h=120:20=6սմ

Պատ 6սմ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Կյանքից թանգ բանը

ինձ համար կյանքից թագ բանը իմ ընտանիքն է։Ես շատ եմ սիրում իմ ընտանիքին,և իմ ընտանիքը ինձ ասում են ինչն սխալ եմ անում, իսկ ինչն ճիշտ եմ անում։Ասեմ որ իմ ընտանիքի մեջ մտնում է նաև իմ շունիկ Ջեսսին ես նրան էլ եմ շատ սիրում

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Տղայի գեղեցիկ պատմությունը

Տղան գնում է գնմու մի գեղեցիկ աղջկա է հանդիպում աղջիկն տեսնելով տղայի հագ ու կապը տղային ասում է արի գնանք մի տեղ այդ պահին տղան ասում է քո անունը ինչ է աղջիկ պատասխանեց իմ անունը Վեռոնիկա է դու ինձ կարող ես դիմել Նիկա ես պալատներ ունեմ հիմա մենք գնում ենք այնտեղ ահա և հասանք Վիկա գնա նրան կարգի բեր տղան գնաց լողացավ գեղեցիկ շորեր հագավ և գնաց Վեռոնիկայի մոտ Վեռոնիկան սիրահարվեց և նրանք ամուսնացան և այդպես Արտուրի կյանք լավացավ։

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Present Simple

 

. ____ you married?

am
are
is
do
does

 

2. What time ____ you start work?

am
are
is
do
does

 

3. Sorry I ____ late.

am
are
is
do
does

 

4. Why ____ Colin always show up late?

am
are
is
do
does

 

5. Where ____ Jack from?

am
are
is
do
does

 

6. Where ____ Megan come from?

am
are
is
do
does

 

7. ____ your parents retired?

am
are
is
do
does

 

8. Where ____ Kevin live?

am
are
is
do
does

 

9. How old ____ that house?

am
are
is
do
does

 

10. ____ you and your sister get on well?

am
are
is
do
does

 

11. What class ____ Mark in?

am
are
is
do
does

 

12. ____ I right?

am
are
is
do
does

 

13. ____ you excited about the vacation?

am
are
is
do
does

 

14. ____ we need a visa to go to Hungary?

am
are
is
do
does

 

15. Where ____ Tom and Hannah from?

am
are
is
do
does

 

16. How old ____ your mother?

am
are
is
do
does

 

17. ____ it rain a lot here?

am
are
is
do
does

 

18. What color ____ your new car?

am
are
is
do
does

 

19. ____ it have a stereo system?

am
are
is
do
does

 

20. How long ____ your lunch break?

am
are
is
do
does

 

21. How much ____ this T-shirt?

am
are
is
do
does

 

22. How much ____ it cost?

am
are
is
do
does

 

23. Why ____ this bag so expensive?

am
are
is
do
does

 

24. Why ____ these bags so expensive?

am
are
is
do
does

 

Posted in Անգլերեն | Leave a comment
  1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.*

25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =(25×2)+(25×3)+25×5=250* 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =32×16(32×4)+32×5=5002. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն*

4 x 3 + 3 x 4 = 24*

2x 8 + 2 x 7 = 60

  1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն:

Լուծում

7×5=35

10×5=50

50+35=85

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Classwork

I go home at 6 . Do i go  home  at6?

i went home at 6. did I go home at6?

he goes home at 6?. dase he go 

he doesnt go

 

have- had

make -made

see-saw

say-saide-ասել

think – thought

work-worked

play played

 

Posted in Անգլերեն | Leave a comment